Dzisiejsza data:

Jan Antoni Maj

May

(31 maja 1761 Ruda koło Bytomia – 6 grudnia 1831 Kraków)

drukarz, księgarz, działacz polityczny

rodzina

syn Józefa i Antoniny

biogram

           Przybył do Krakowa i rozpoczął pracę w drukarni I. Grebla, po jego śmierci na mocy testamentu prowadził drukarnie wspólnie z jego synem Antonim Ignacym Greblem.
           Uzyskał prawo miejskie, otworzył wypożyczalnię książek wraz z czytelnią przy ulicy Grodzkiej pod nazwą Gabinet do Czytania Otwartego (posiadała około 600 dzieł, głównie polskich oraz czasopisma). Na licytacji kupił drukarnię po S. Stachowiczu przy ulicy Floriańskiej 18, a pod numerem 26 założył księgarnię.
           Prowadził także księgarnię w kamienicy Pod Wiewiórką (Floriańska 15). Asortyment księgarni stanowiły głównie prace o treści społeczno - politycznej oraz naukowej (podręczniki słowniki, encyklopedie, atlasy), a także dzieła muzyczne i nuty.
Kierował propagandą w sztabie T. Kościuszki, wydrukował
Akt powstania obywatelów, mieszkańców województwa krakowskiego, tłoczył i kolportował zarządzenia władz powstańczych oraz broszury polityczne.
           Był wydawcą oraz redaktorem „Gazety Krakowskiej”, która mimo surowej cenzury wyróżniała się dobrym serwisem informacyjnym, cieszyła się dużą poczytnością, miała nakład około 600 egzemplarzy.
           Wydawał „Monitor Różnych Ciekawości” (wraz z J. I. Przybylskim), „Dziennik Rządowy Rzeczypospolitej Krakowskiej”, drukował dzieła naukowe, literaturę piękną, przekłady (między innymi S. Gessnera, A. Kotzebuego, J. Miltona, Woltera) i kalendarze (między innymi „Kalendarz Polski i Ruski” i „Kalendarzyk Kieszonkowy Krakowski”), po 1814 roku drukował głównie wydawnictwa akcydensowe.
           Po jego śmierci drukarnię nabył D. E. Friedlein.

kalendarium

1775 - rozpoczął pracę w drukarni I. Grebla
1790 - uzyskał prawo miejskie
1790 - 1792 - był wspólnikiem A. I. Grebla
1791 II 9 - przy ulicy Grodzkiej otworzył wypożyczalnię książek wraz z czytelnią
1792 - zakupił drukarnię przy ulicy Floriańskiej
1793 - 1800 - drukował „Kalendarz Polski i Ruski”
1794 - 1799 i 1801 - 1804 - drukował „Kalendarzyk Kieszonkowy Krakowski”
1794 - kierował propagandą w sztabie T. Kościuszki
1794 oraz 1796 I 7 - 1831 XI 30 - wydawał i redagował "Gazetę Krakowską"
1795 - wydawał „Monitor Różnych Ciekawości”
1796 - nabył dom przy ulicy Floriańskiej 18
1797 - 1804 - prowadził księgarnię w kamienicy Pod Wiewiórką
1804 - przeniósł drukarnie i księgarnię do kamienicy przy ulicy Floriańskiej 18
1812 - został członkiem loży wolnomularskiej Przesąd Zwyciężony
1813 - został członkiem Arcybractwa Miłosierdzia
1816 - rozpoczął wydawanie „Dziennika Rządowego Rzeczypospolitej Krakowskiej"
1817 - został członkiem honorowym Towarzystwa Przyjaciół Muzyki w Krakowie
1821 - firmą zaczął kierować S. Gieszkowski przy pomocy A. Strzeleckiego i J. Młynarskiego
1832 - jego drukarnię i księgarnię nabył D.E. Friedlein