Dzisiejsza data:

Kalliopea słowieńska Zygmuntowi III na stolicę polską wstępującemu w roku pańskim 1587 przed koronacyą oddana

(...)

A ono leżą na pował ich ciała,

Tam gdzie swe Wisła ramiona rozciąga,

Któremi z dawna Krakowa dosiąga.

Jakie musi być żałosne westchnienie

Snać i tej rzeki, kiedy jej strumienie

Będą przyjmować od smutnej Rudawy

Krwie chrześcijańskiej między się bieg krwawy. 

(...)

           Stanisław Grochowski 1587