Dzisiejsza data:

Kościół św. Andrzeja 

w wieży kościoła

świętego Andrzeja

chciałbym mieć

mieszkanie

 

w tej wieży

starej

wytartej skrzydłami

tysięcy pokoleń

kawek

 

porosłej z rzadka

mchem

jak skała

 

Jerzy Harasymowicz, Kraków – poemat, 1958