Dzisiejsza data:

Jak długo na Wawelu

 Jak długo w sercach naszych

Choć kropla polskiej krwi,

Jak długo sercach naszych

Ojczysta miłość tkwi,

Stać będzie kraj nasz cały,

Stać będzie Piastów gród,

Zwycięży Orzeł Biały,

Zwycięży polski lud.

 

Jak długo na Wawelu

Zygmunta bije dzwon,

tak długo nasza Wisła

Do Gdańska płynie wciąż.

Zwycięży Orzeł Biały,

Zwycięży polski lud,

Wiwat niech żyje Kraków,

Nasz podwawelski gród!

 

Jak długo na Wawelu

Zygmunta bije dzwon,

Tak długo w sercach naszych

Brzmi jego dźwięczny ton.

Stać będzie kraj nasz cały,

Stać będzie Piastów gród,

Zwycięży Orzeł Biały,

Zwycięży polski lud.

 

Jak długo na Wawelu

Brzmi zygmuntowski dzwon,

Jak długo z gór karpackich

Rozbrzmiewa polski ton,

Stać będzie kraj nasz cały,

Stać będzie Piastów gród.

 

Jak długo Wisła wody

Na Bałtyk będzie słać,

Tak długo polskie grody

Nad Wisłą będą stać.

Stać będzie kraj nasz cały,

Stać będzie Piastów gród.

 

O, wznieś się Orle Biały,

O, Boże, spraw ten cud:

Zwycięstwo polskiej sławy

Ogląda polski lud.

Stać będzie kraj nasz cały,

Stać będzie Piastów gród.

 

Jak długo nasza wiara

Rozgrzewa polską krew,

Tak długo Polska cała,

Bo Polak to jak lew.

Stać będzie kraj nasz cały,

Stać będzie Piastów gród.