Dzisiejsza data:

Stowarzyszenie Kształcącej się Młodzieży „Zjednoczenie”

Założone zostało w Krakowie w listopadzie 1895 roku

           Zajmowało stanowisko radykalnie demokratyczne i sympatyzujące z ruchem socjalistycznym. Mimo szykan policji prowadziło działalność wśród studentów poprzez różne sekcje: filozoficzną, socjologiczną, ekonomiczną, literacką, a także podejmowało szersze akcje społeczne. W grudniu 1897 roku powstała filia lwowska „Zjednoczenia”.

źródła:

J. Buszko: Ruch socjalistyczny w Krakowie 1890-1914, Kraków 1961