Dzisiejsza data:

Krakowskie kościoły, klasztory, kaplice, synagogi i cerkwie