Dzisiejsza data:

Franciszek Antoni Kobielski

(1679 Dmenin – 17 I 1755 Janów)

duchowny katolicki, biskup

herbu Poraj, syn Mikołaja Stanisława, łowczego rawskiego i Teresy Jelita Tarnowskiej

            Wcześnie przeznaczony do stanu duchownego otrzymał staranne wykształcenie, najpierw u pijarów, później pod opieką Stanisława Szembeka. Znał kilka języków obcych, zyskał gruntowną znajomość prawa. Dzięki swoim protektorom szybko awansował w hierarchii kościelnej.

           Z ramienia sejmu konwokacyjnego jako sufragan włocławski czuwał wraz ze Stanisławem Hozjuszem, biskupem poznańskim, Andrzejem Stanisławem Kostką Załuskim, biskupem płockim nad przebiegiem uroczystości pogrzebowych Jana III Sobieskiego i jego żony Marii Kazimiery oraz Augusta II. Wygłosił kazanie w trakcie mszy żałobnej na Wawelu.

1708 – uzyskał kanonię krakowską

1710 – 1712 – z ramienia kapituły krakowskiej studiował w Rzymie prawo kanoniczne

1717 – został prepozytem kapituły krakowskiej

1720 – z ramienia kapituły krakowskiej i gnieźnieńskiej zasiadał w Trybunale Koronnym w charakterze wiceprezydenta

1734 – asystował Janowi Aleksandrowi Lipskiemu na koronacji nowego elekta Augusta III

czytaj więcej IPSB ...