Dzisiejsza data:

Maksymilian Habsburg

(12 X 1558 Wiener Neustadt – 2 XI 1618 Wiedeń)

arcyksiążę austriacki

rodzina

trzeci syn cesarza Maksymiliana II Habsburga i Marii Hiszpańskiej (córki cesarza niemieckiego i króla Hiszpanii - Karola V Habsburga i Izabeli Aviz)

biogram

           W czasie bezkrólewia w Polsce, po śmierci Stefana Batorego, został wybrany przez część szlachty na króla Polski. Dla uzyskania korony rozpoczął interwencję zbrojną z terytorium Śląska na Rzeczpospolitą, podjął nieudaną próbę zajęcia Krakowa.
           Pokonany i wzięty do niewoli przez Jana Zamoyskiego w bitwie pod Byczyną.Hetman obszedł się z jeńcem bardzo łagodnie - najpierw zaprosił go do swojej kwatery, a później zabrał do Zamościa, gdzie Maksymilian został ojcem chrzestnym córki Zamoyskiego i Gryzeldy Batorówny.
           Na mocy układu bytomsko - będzińskiego Habsburgowie uznali władzę Zygmunta III Wazy, a Maksymilian odzyskał wolność.

kalendarium

1587 VIII 22 - ogłoszony przez część szlachty królem Polski
1587 IX 27 - zaprzysiągł swoje pacta conventa w katedrze w Ołomuńcu
1587 X 14 - stanął ze swym wojskiem i popierającymi go panami polskimi w Zielonkach pod Krakowem
1587 X 15 - rozbił obóz w Toniach, a następnie założył kwaterę główną w opactwie w Mogile (rok po zakończeniu przez Marcina Białobrzeskiego zarządzania opactwem). Austriacki książę postanowił stąd właśnie rozpocząć szturm na Kraków. Swoich żołnierzy i konie zakwaterował w kościele, a sam zadomowił się w sali bibliotecznej, uważając ją za pokój gościnny godny swojego majestatu. Źródła potwierdzają, że w dnia 12 X do 22 XI 1587 roku mieszkał w bibliotece klasztornej. Biblioteka mogilska nie poniosła jednak wówczas poważniejszych start.
1587 XI 15 - 29 - oblegał i atakował Zamek Królewski na Wawelu
1588 I 24 - poniósł klęskę w bitwie pod Byczyną i dostał się do niewoli pokonany i ujęty przez Jana Zamoyskiego
1589 III 10 - zwolniony na mocy układu bytomsko - będzińskiego
1590 - 1618 - był wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego