Dzisiejsza data:

Jacek Gudrajczyk

(1801 Kraków - )

konspirator, działacz polityczny

           Były student teologii, aplikant adwokacki, wziął udział w krakowskich wydarzeniach związanych z powstaniem listopadowym, był organizatorem zamachu na Wodzickiego, za co skazano go na kilka lat twierdzy. Prowadził również akcje demonstracyjne przeciwko Janowi Mieroszewskiemu prowadzącemu teatr przy ul. św. Jana.

1831 I 16 – grupa kilkudziesięciu studentów pod wodzą byłego studenta Jacka Gudrajczyka i praktykanta adwokackiego Barszczowicza wtargnęła do domu Wodzickiego, oświadczając prezesowi, że jest aresztowany i że będzie oddany pod sąd narodowy – Janina Bieniarzówna, Jan M.Małecki, Dzieje Krakowa, Kraków 1979, t. 3 str. 75

1831 XI 14 – za napad na dom Wodzickiego został oddany pod sąd kryminalny

1834 IV 8 – po dwuletnim śledztwie został zasądzony za zbrodnię gwałtu publicznego przez pozbawienie wolności hr. Wodzickiego, na 3 lata więzienia z wliczeniem czasu śledztwa. Sąd wyższy zmniejszył mu karę do 30 miesięcy, co sąd najwyższy zatwierdził

1835 - został dokooptowany do Zboru Ziemskiego Stowarzyszenia Ludu Polskiego

1838 III – został aresztowany podczas masowych aresztowań i oskarżony wraz z pozostałymi osobami o zdradę główną