Dzisiejsza data:

Wit Drapich

(23 I 1924 Świątniki Górne - 13 XII 1992 Warszawa)

polityk, poseł na Sejm PRL, wojewoda krakowski

rodzina

syn Jana i Anny

jego siostrą była Maria Wilusz, historyk ruchu robotniczego

biogram

           Studiował w Szkole Inżynierskiej i Wyższej Szkole Ekonomicznej w Szczecinie, zdobywając tytuł zawodowy magistra ekonomii. Pracował w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Szczecinie.

           Uzyskał mandat posła na Sejm PRL II kadencji, reprezentując okręg Szczecin. Zasiadał w Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi, Komisji Komunikacji i Łączności oraz w Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów. Do Sejmu III kadencji dostał się z okręgu Szczecin, do VII z okręgu Kraków, a do VIII z okręgu Tarnów. Kandydował z ramienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W Sejmie III kadencji zasiadał w Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi, w Sejmie VII w Komisji Kultury i Sztuki oraz w Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów, a w Sejmie VIII w Komisji Handlu Zagranicznego, Komisji Mandatowo-Regulaminowej, Komisji Skarg i Wniosków oraz w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o Radach Narodowych i Samorządzie Terytorialnym.

           Był członkiem Komitetu Centralnego PZPR, pełnił funkcję I sekretarza KW PZPR w Krakowie.

    Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

kalendarium

1945 – został członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej

1948 XII 15 – członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

1956 XI 11 – 1965 VII 31 - był sekretarzem ekonomicznym Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Szczecinie.

1957 - uzyskał mandat posła na Sejm PRL II kadencji

1959 - 1975 – zastępca członka Komitetu Centralnego PZPR

1961, 1976 i 1980 - ponownie uzyskiwał mandat posła

1965 - był dyrektorem w Ministerstwie Żeglugi

1966 – 1969 – był dyrektorem w Ministerstwie Oświaty i Szkolnictwa Wyższego

1969 – 1972 – pełnił funkcję wiceministra

1972 II 1 – 1973 XII 9 – był przewodniczącym prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie

1973 XII 13 – 1975 – był wojewodą krakowskim

1974 - zasiadał w Radzie Naczelnej ZBoWiD

1975 – został członkiem KC PZPR

1975 V 19 – 1977 XII 10 - pełnił funkcję I sekretarza KW PZPR w Krakowie

1977 – 1983 – był wiceprzewodniczącym Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu

1982 – członek Prezydium Tymczasowej Rady Krajowej PRON

1983 – członek RK PRON

bibliografia:

Informacje w BIP IPN

Strona sejmowa posła VIII kadencji