Dzisiejsza data:

Jan Dekert

(13 I 1738 Bledzewo, Wielkopolska – 4 X 1790 Warszawa)

kupiec, prezydent Warszawy

rodzina

poślubił:

  1. Róża Marcinkowska, dzieci: Filip (1764 – 1844); Antoni, poślubił Franciszkę Grochalską; Marianna, mąż Kazimierz Błędowski

  2. Antonina Blikowska, dzieci: Jan, biskup warszawski

biogram

           Kupiec warszawski, później prezydent Warszawy. Początkowo prowadził sklep sukienny, a następnie został współzałożycielem Kompanii Manufaktur Wełnianych. Był właścicielem kamienicy zwanej Lupiowską przy ulicy Świętojańskiej, dworków w Grzybowie i Bielinie, gruntów w Pólkowie i willi na Faworach. Pełnił wiele urzędów, został deputowanym Starej Warszawy na Sejm Czteroletni.
           Jeden z przywódców manifestacji zwanej "czarną procesją", która złożyła królowi żądania mieszczaństwa. Jego intensywna działalność publiczna doprowadziła go do ruiny finansowej.

           Zmarł podczas obrad Sejmu Czteroletniego, pochowany został w katedrze warszawskiej. Uroczysty pogrzeb odbył się na koszt miasta.

kalendarium

1766 IV - został współzałożycielem Kompanii Manufaktur Wełnianych
1769 - został ławnikiem
1771 - 1785 - był starszym konfraterni kupieckiej
1778 - został deputowanym Starej Warszawy na Sejm Czteroletni
1784 i 1786 - był delegatem na Sejm
1789 II 23 - został prezydentem miasta

1789 X 30 - wystosował do Krakowa list wzywający do poparcia starań o przyznanie praw miastom
1789 XII 2 - na czele czarnej procesji delegatów miejskich wręczył memoriał do króla, domagający się przyznania praw publicznych mieszczaństwu
1790 - na prośbę mieszczan warszawskich ponownie przyjął wybór na prezydenta miasta

czytaj więcej …