Dzisiejsza data:

Jost Ludwik Decjusz młodszy

(około 1520 – w listopadzie 1567)

dworzanin królewski, żupnik i wielkorządca 

rodzina

syn Josta Ludwika starszego

biogram

           Po śmierci ojca objął zarząd mennicy krakowskiej i żup wielickich, a po śmierci Stanisława Bonera został żupnikiem olkuskim i chęcińskim. Jako dworzanin królewski odbywał podróże w sprawach menniczych i górniczych.
           Zwolennik protestantyzmu, jeden z przywódców zboru kalwińskiego w Małopolsce. Został, przez biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego, obłożony klątwą za odbywanie nabożeństw protestanckich w jego kamienicy przy ulicy św. Jana.
           Utrzymywał kontakty z uczonymi i poetami (między innymi z Piotrem Rojzjuszem, Andrzejem Trzecieskim), zgromadził ponad 450 tomową bibliotekę.

kalendarium

1534 - rozpoczął studia w Akademii Krakowskiej
1545 – przejął zarząd mennicy krakowskiej i żup wielickich

1547 - został dworzaninem Zygmunta II Augusta

1549 - został żupnikiem olkuskim i chęcińskim
od 1552 - w jego majątku w Woli Justowskiej odbywały się nabożeństwa protestanckie
od 1556 - nabożeństwa odbywały się także w jego kamienicy przy ulicy św. Jana
1567 - mianowany wielkorządcą krakowskim

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2000