Dzisiejsza data:

Rafał Kazimierz Arteński

(1650? Łowicz - 2 lipca 1699 Kraków)

teolog, pisarz polsko-łaciński 

biogram

           Studiował w Akademii Krakowskiej, został mistrzem sztuk wyzwolonych i rozpoczął wykłady w Kolegium Nowodworskiego. Był profesorem wymowy w Kolegium Mniejszym, dziekanem wydziału filozoficznego, następnie profesorem wymowy w Kolegium Większym. Studiował równocześnie teologię, gdzie otrzymał doktorat.

           Kilkakrotnie wybierano go bibliotekarzem Biblioteki Jagiellońskiej, jako pierwszy dokończył porządkowania jej księgozbioru według rzeczowych kryteriów.

           Ponadto był proboszczem w Pajęcznie i kanonikiem kolegiaty św. Floriana w Krakowie. Był gorliwym propagatorem kultu Maryjnego, w Pajęcznie założył księgę, w której spisywano członków bractwa Ubogich oraz historię cudownego obrazu NMP Pajęczańskiej. Wydał drukiem szereg drobnych prac (głównie panegiryki na cześć osób związanych z Akademią, między innymi królów, arcybiskupa A. Olszowskiego, kanclerza litewskiego Marcjana Ogińskiego) oraz pisma teologiczne.

wybrane prace:

1672 - panegiryk Triumphans Herculea virtus

1681 - Fastigium honoris

1683 - Divae Themidis insignia

1683 - Encyclopedia Theologica expressa

1684 - Arbor vitae coelestibus gratissima germinibus

1694 - Qvaestio Theologica, De Sacramentis In Genere: … z Maciejem Pawłem Celejowiczem

1697 - Thronus Regni Poloniae

1698 - Quaestio theologica de visione Dei, ex Magistro sententiarum L. IV. Dist. 49. et ex D. Thomae

kalendarium

1672 - został mistrzem sztuk wyzwolonych i rozpoczął wykłady w Kolegium Nowodworskiego

1680–1682 - był profesorem wymowy w Kolegium Mniejszym

1681 – został dziekanem wydziału filozoficznego

1682 – został profesorem wymowy w Kolegium Większym

1698 – otrzymał doktorat

źródła:

Polski Słownik Biograficzny t. 1 s. 167