Dzisiejsza data:

Mikołaj Alantsee starszy

(? - 21 lipca 1595 Płock)

aptekarz

rodzina

z rodziny Alantsee 

brat aptekarza Pawła z Płocka oraz Ambrożego, bakałarza i altarysty w katedrze płockiej

syn Jana

brat Zygmunta 

ożenił się z Anną Rogulską

synowie: Jan, Mikołaj młodszy, Zygmunt

córki: Cecylia, żona rajcy Jana Pipana, Anna, żona Antoniego Schneebergera, Elżbieta, żona Daniela Zaydlica

biogram

           Był ławnikiem sądu wyższego prawa niemieckiego na Zamku krakowskim, rajcą i lonherem miejskim. Należał do grona gwarków olkuskich, był właścicielem kamienicy i apteki przy Rynku Głównym 11 (Pod Karpiem Szarym) oraz właścicielem gruntów w Warszawie i kolekcjonerem dzieł sztuki. 

kalendarium

1559-1563 – zasiadał w ławie miejskiej

1568-1570 – pełnił funkcję ławnika sądu prawa wyższego na zamku krakowskim

1569 – został nobilitowany na sejmie w Lublinie

1571–1579 – rajca

1571, 1572 – burmistrz

1574 – gdy w mieście brakowało żywności, rada zleciła mu, aby dopilnował niewykupowania jej przez cudzoziemskich kupców

1575 – w ramach działań mających wzmocnić system obronny miasta, powierzono mu pieczę nad dwiema basztami położonymi między bramami Floriańską i Mikołajską, bronionymi przez szewców

1576 – przestał sprawować funkcję lonhera miejskiego

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2000 

Poczet sołtysów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta Krakowa (1228-2010) Kraków 2010