Dzisiejsza data:

Paweł Wirtz

(30 X 1612 – 24 III 1676 Hamburg)

generał, niemiecki wojskowy w służbie króla Szwecji Karola X Gustawa, szwedzki gubernator Krakowa

kalendarium

1656 II 5 - został mianowany gubernatorem Krakowa po wyjeździe Arwida Wirtenberga
1657 V 17 - przekazał władzę w rece Jana Bethlena dowódcy żołnierzy Rakoczego
1657 VI 7 - ponownie obejmuje władzę rozpoczynając przygotowania do odparcia oblężenia prowadzonego przez armię polską i cesarską (austriacką)
1657 VIII 22 - Szwedzi podpisali kapitulację na honorowych warunkach: nie szli do niewoli, lecz otrzymali prawo wymarszu z rozwiniętymi sztandarami
1657 VIII 30 - Szwedzi opuścili miasto
1658 - został generał - lejtnantem
1661 - mianowany gubernatorem Pomorza
1674 - został mianowany gubernatorem Bremy i Verden
1665 - został feldmarszałkiem