Dzisiejsza data:

Tadeusz Syryjczyk

(9 II 1948 Kraków - )

informatyk, polityk, poseł

rodzina

syn Dominika (1896 - 1993), długoletniego pracownika PKP i Politechniki Krakowskiej, i Heleny z domu Raus (1910 - 1979), mgr filozofii (geografii) Uniwersytetu Jagiellońskiego
żonaty z Barbarą, mgr chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

biogram

           W Krakowie ukończył szkołę podstawową i średnią oraz został magistrem elektrotechniki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, a następnie uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie informatyki. Pracował kolejno jako asystent, starszy asystent i adiunkt w AGH. Następnie był zatrudniony jako adiunkt i starszy wykładowca w Instytucie Informatyki na tej uczelni. Jednocześnie prowadził firmę informatyczną ABAKS.
           Znalazł się wśród założycieli NSZZ "Solidarność" w Krakowie i na AGH, w zasiadał w prezydium regionu małopolskiego związku. W stanie wojennym został internowany.
           Był współzałożycielem, a następnie objął funkcję prezesa Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego.
           Został ministrem przemysłu w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Następnie przez rok prowadził firmę doradczą. Przez trzy kadencje z ramienia Unii Demokratycznej i Unii Wolności sprawował mandat poselski. Został szefem zespołu doradców Prezesa Rady Ministrów Hanny Suchockiej. Zajmował stanowisko ministra transportu i gospodarki morskiej w rządzie Jerzego Buzka.
           W Unii Wolności pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Po porażce wyborczej ponownie prowadził firmę doradczą.Odszedł z UW, w tym samym roku objął funkcję dyrektora w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie (jako przedstawiciel Polski w Radzie Dyrektorów).
Został ekspertem w Zespole Doradców Gospodarczych TOR.
            Jest członkiem rady nadzorczej ComArch S.A., należy do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

kalendarium

1963 - został członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
1971 - został magistrem elektrotechniki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
1977 - uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie informatyki (teorii gier i programowania)
1971 - 1980 - pracował kolejno jako asystent, starszy asystent i adiunkt w AGH
1980 - znalazł się wśród założycieli NSZZ "Solidarność" w Krakowie i na AGH
1980 - został członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego
1981 - 1989 - był zatrudniony jako adiunkt i starszy wykładowca w Instytucie Informatyki AGH
1981 - zasiadał w prezydium regionu małopolskiego związku "S"
1981 XII 13 - 1982 VII 23 - w stanie wojennym został internowany
1984 - 1990 i od 2002 - członek Zarządu Głównego PTI
1987 - 1989 - prowadził w Krakowie firmę informatyczną ABAKS
1987 - był współzałożycielem Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego
1989 - 1990 i 1991 - 2001 - był zawodowym politykiem
1989 - 1990 - był ministrem przemysłu w rządzie Tadeusza Mazowieckiego
1990 - objął funkcję prezesa Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego
1991 - prowadził firmę doradczą
1991 - 2001 - ramienia Unii Demokratycznej i Unii Wolności sprawował mandat poselski
1992 - 1993 - był szefem zespołu doradców Prezesa Rady Ministrów Hanny Suchockiej
1995 - 2001 - był wiceprzewodniczącym Unii Wolności
1998 - 2000 - zajmował stanowisko ministra transportu i gospodarki morskiej w rządzie Jerzego Buzka
2002 - 2003 - ponownie prowadził firmę doradczą
2003 - odszedł z UW
2003 X - 2007 II - pełnił funkcję dyrektora w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie (jako przedstawiciel Polski w Radzie Dyrektorów)
2003 - został ekspertem w Zespole Doradców Gospodarczych TOR ;

źródła:

Strona sejmowa posła III kadencji

Nota biograficzna w Encyklopedii Solidarności

Tadeusz Syryjczyk - strona prywatna