Dzisiejsza data:

Siemowit IV Płocki

Ziemowit

(około 1352 – przed 21 I 1426 Gostynin)

książę mazowiecki

rodzina

syn Siemowita III i jego pierwszej żony Eufemii Opawskiej
brat Janusza I i Henryka
żonaty z księżniczką litewską Aleksandrą, mieli pięciu synów i siedem córek:
Siemowit V (około 1389 - 1442)
Jadwiga (1389/97 - 1439), wydana za Jana z Gary - barona węgierskiego
Cymbarka Mazowiecka(1390/99 – 29 IX 1429), wydana za Ernesta Żelaznego z rodu Habsburgów
Aleksander (około 1395 - 1444)
Eufemia (1396/98 - 1447), żona Bolesława I Cieszyńskiego
Amelia (1396/99 - 1424), żona Wilhelma II Bogatego langrafa Turyngii i margrabiego Miśni
Kazimierz II (1396/1407 - 1442)
Katarzyna (? - 1468), żona Michajłuszki, syna księcia litewskiego Zygmunta Kiejstutowicza
Maria (1408/15 – 14 II 1454), żona Bogusława IX Słupskiego
Anna (po 1404 – około 1450)
Władysław (1398/1411 - 1455)
Trojden II (1397/1410 – 1427)

biogram

           Po śmierci Ludwika Węgierskiego był kandydatem do korony polskiej.W przeciwieństwie do starszego brata Janusza wybrał politykę konfrontacji z Polską.
           Na zjeździe możnych i szlachty w Sieradzu, jeden z czołowych zwolenników Siemowita arcybiskup gnieźnieński Bodzęta, zaproponował kandydaturę księcia mazowieckiego na króla. Propozycja ta zgodnie z planem zyskała powszechną akceptację i tylko dzięki śmiałej interwencji wojewody krakowskiego Jana z Tęczyna, który poradził wstrzymać się ze wszelkimi decyzjami aż do czasu przyjazdu Jadwigi do Polski, pomysł przepadł.
           Książę podjął próbę porwania i poślubienia Jadwigi, by w taki sposób zdobyć koronę. Panowie małopolscy dowiedzieli się o tym zamyśle i zamknęli Wawel przed ludźmi Bodzęty, wśród których ukrywał się Siemowit. Kontynuował jednak polityką zmierzającą do opanowania tronu krakowskiego siłą, opanował Kujawy brzeskie, został jednak pokonany przez Małopolan i posiłki węgierskie.
           Zawarł ugodę z królewną Jadwigą i Władysławem Jagiełłą, ożenił się z siostrą króla Aleksandrą i otrzymał w lenno ziemię bełską.Wspomagał króla polskiego w walkach z Krzyżakami.
           Kontynuował przebudowę gospodarczą księstwa zaczętą jeszcze przez Siemowita III, licznie lokował na prawie niemieckim miasta, przyczynił się do rozwoju zachodniego Mazowsza oraz propagował kolonizację ze strony szlachty mazowieckiej podległego mu księstwa bełskiego.
           Został pochowany w nekropolii mazowieckich Piastów w katedrze płockiej.

kalendarium

od 1374 - książę rawski
1374 - 1381 - książę czerski
od 1381 - książę płocki
1382 - zastawił Wiznę Krzyżakom
1383 - opanował Kujawy brzeskie
1385 - zawarł ugodę z Jadwigą i Władysławem Jagiełłą
1387 - ożenił się z Aleksandrą
od 1388 - książę bełski
1401 - zgodził się na wykup przez brata Janusza z rąk krzyżackich ziemi wiskiej
1398 - zwrócił Koronie za odszkodowaniem Kujawy
1411 - odzyskał zastawione uprzednio Krzyżakom Zawkrze