Dzisiejsza data:

Jan Innocenty Petrycy

(? Lwów - 31 maja 1641 Kraków)

lekarz, balneolog, historyk i historiograf

rodzina

pochodził z rodziny mieszczańskiej

syn Sebastiana i Anny Franc-Wenig

biogram

           Studiował w Akademii Krakowskiej, gdzie uzyskał stopień bakałarza nauk wyzwolonych oraz doktora filozofii, a także w Bolonii, gdzie uzyskał dyplom doktora medycyny. Po powrocie z Włoch został profesorem medycyny i wymowy w Akademii Krakowskiej. Został powołany do rady miejskiej Krakowa, gdzie przez półtora roku był burmistrzem. Autor dzieł medycznych.

wybrane prace:

Historia rerum in Polonia gestarum anno 1620, Kraków (1622?), drukarnia F. Cezary;

Palaestra oratoria sive imitatio Ciceronis, Kraków 1624, drukarnia F. Cezary

Comitia Sapientum, Kraków 1628, drukarnia F. Cezary

Princeps Polonus, Kraków 1633, drukarnia F. Cezary

O wodach w Drużbaku i Łęckowej. O zażywaniu ich i pożytkach, przeciwko którym chorobom są pomocne, Kraków 1635, drukarnia A. Piotrkowczyk

Przydatek do wód (Kraków 1635, drukarnia A. Piotrkowczyk)

kalendarium

1598 - jako bakałarz wykładał Topica Ciceronis

1621 - mianowano go pierwszym historiografem Akademii Krakowskiej

1634 – pełnił funkcję dziekana wydziału lekarskiego

1639 - powołany do rady miejskiej Krakowa

źródła:

Wielka Ilustrowana Encyklopedia Gutenberga (1934-1939)

Ilustrowana Encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego (1924-1927)

Izabella Teresińska, Petrycy Jan Innocenty, w: Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, tom III Warszawa 2002

Bibliografia Literatury Polskiej – Nowy Korbut, t. 3 Piśmiennictwo Staropolskie, Warszawa 1965