Dzisiejsza data:

Fryderyk Pautsch

(22 IX 1877 Delatyn koło Stanisławowa – 5 VII 1950 Kraków)

malarz

biogram

           Studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim i UJ, następnie malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Unierzyskiego i L. Wyczółkowskiego oraz w Académie Julian w Paryżu u J.P. Laurensa. W czasie I wojny światowej służył w armii austriackiej. Został dyrektorem Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu, następnie profesorem malarstwa krakowskiej ASP. W czasie okupacji niemieckiej profesor Kunstgewerbeschule, po wojnie ponownie w ASP.

           Początkowo malował kompozycje o cechach naturalistycznych i ekspresjonistycznych, często podejmował tematy ludowe, zwłaszcza huculskie, tworzył pejzaże, widoki miasteczek i portrety. W późniejszym okresie w kręgu kolorystów. Laureat wielu nagród i odznaczeń.

            Pochowany na Cmentarzu Rakowickim (kwatera XXXVIII, rząd 4, miejsce 23). Jego liczne prace znajdują się w Muzeum Narodowym w Krakowie (między innymi Kuszenie Chrystusa).

wybrane prace:

1907 - Pogrzeb wiejski na Huculszczyźnie

1913 - Wesele huculskie

1928 – portret S. Popławskiego

1930 - Kuszenie Chrystusa

1937 – portret F. Kopery

1946 – portret kardynała A.S. Sapiehy

kalendarium

1898 - 1899 - studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim i UJ

1900 - 1906 – studiował malarstwo w krakowskiej ASP

1908 - członek Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka"

1912 – członek wiedeńskiego Hagenbund

1919 - 1925 - dyrektor Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu

1925 - profesor malarstwa krakowskiej ASP

1930 – laureat nagrody miasta Krakowa

1931 – 1932 i 1936 - 1939 – rektor ASP

1932 - laureat nagrody Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

1932 – odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odradzenia Polski

1935 – prezes Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka"

1936 – odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odradzenia Polski

1939 - laureat nagrody Instytutu Propagandy Sztuki w Warszawie

1945 - ponownie w ASP

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000

czytaj iPSB …

czytaj culture …