Dzisiejsza data:

Krzysztof Maria Missona

(10 VII 1923 Kraków – 2 I 1992 Kraków)

dyrygent

biogram

           Początkowo uczył się muzyki prywatnie, następnie ukończył studia muzyczne w zakresie dyrygentury w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej pod kierunkiem Waleriana Bierdiajewa i Artura Malawskiego. Po studiach związany zawodowo z Filharmonia Śląską, Częstochowską Orkiestrą Symfoniczną i Filharmonią Pomorską, następnie działał w Krakowie. Prowadził działalność pedagogiczną w krakowskiej PWSM, do jego uczniów należą między innymi Wojciech Czepiel, Ewa Michnik, Tomasz Lida, Jerzy Salwarowski, Jerzy Swoboda i Stanisław Welanyk. Prowadził również orkiestrę uczelnianą od momentu jej założenia. Z zespołem tym odbył liczne tournées koncertowe. Występował w wielu krajach Europy i Stanach Zjednoczonych, dokonał licznych nagrań radiowych, był też autorem wielu artykułów i recenzji muzycznych, zamieszczanych między innymi w „Ruchu Muzycznym”. Uhonorowany między innymi nagrodą m. Krakowa.

kalendarium

1952 – 1953 – asystent dyrygenta w Państwowej Filharmonii Śląskiej w Katowicach

1953 - ukończył studia muzyczne w krakowskiej PWSM

1953 – 1959 – pracował jako drugi, następnie pierwszy dyrygent Częstochowskiej Orkiestry Symfonicznej

1959 – dyrygent Państwowej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

1960 - 1968 - dyrygent Filharmonii Krakowskiej

1961 – został wykładowcą krakowskiej PWSM (od 1979 Akademia Muzyczna)

1965 – poprowadził orkiestrę uczelnianą

1967 – uzyskał tytuł docenta

1968 – 1972 – kierownik Katedry Dyrygentury PWSM

1968 – 1977 - dyrygent Orkiestry i Chóru Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie

1974 - 1981 – kierownik Katedry Wokalistyki PWSM

1975 – 1978 - dziekan Wydziału Instrumentalnego PWSM

1977 - 1980 - dyrektor i kierownik artystyczny Teatru Muzycznego w Krakowie

1978 - uhonorowany nagrodą m. Krakowa

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000