Dzisiejsza data:

Płynie Wisła, płynie, po polskiej krainie

Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie

Zobaczyła Kraków, wnet go pokochała

A w dowód miłości wstęgą opasała.

               Słowa piosenki, XIX/XX w.