Dzisiejsza data:

           Nazwa Stryjów, dawniej Striiow, Stryiow to nazwa dzierżawcza wskazująca na pierwotny związek własnościowy osady z osobą nazywaną Stryj, Stry. Zabudowa osady w rejonie dzisiejszej ul. Tartakowej miała charakter rozproszony, typu samotni.