Dzisiejsza data:

Zabytki

            Tradycja głosi, iż pierwotny budynek kościoła poświęcił biskup krakowski Stanisław ze Szczepanowa. W Pleszowie znajduje się obecnie przy ul. Nadbrzezie 12 kościół parafialny pod wezwaniem św. Wincentego i Narodzenia NMP. Obecny kościół jest jednonawową budowlą klasycystyczną, powstał w latach 1800 - 1806, dzięki fundacji Czartoryskich, według planów księdza Sebastiana Sierakowskiego (1743 - 1824), architekta, rektora Szkoły Głównej Krakowskiej, późniejszego senatora Wolnego Miasta Krakowa.

           Ołtarz główny marmurowy, późnobarokowy, posadzka marmurowa oraz szereg detali pochodzi z kościoła Wszystkich Świętych w Krakowie. W kościele pleszowskim znajduje się cenny późnorenesansowy ołtarz boczny w formie tryptyku z wizerunkami świętych, pośrodku obraz przedstawiający postać Św. Anny Samotrzeć. W kościele znajdują się także marmurowe nagrobki Jana Kantego i Mateusza Kirchmayerów.

            W Pleszowie w otoczeniu rozległego zabytkowego parku znajduje się w miejscu starego dworu wybudowany przez Kirchmayerów w 1829 pałac klasycystyczno - eklektyczny, przebudowany w 2. połowie XIX wieku.