Dzisiejsza data:

Położenie

           Wieś Pleszów była położona, przy dawnym średniowiecznym trakcie z Krakowa na Sandomierz oraz na Ruś, 12 km na wschód od centrum Krakowa. W 2. połowie XIX wieku wieś graniczyła od zachodu z Mogiłą, od północy z Luboczą, od wschodu z Branicami, od południa przez Wisłę z Przewozem oraz Brzegami. W średniowieczu pomiędzy Mogiłą a Pleszowem znajdowała się nieistniejąca dziś wieś Domaszów z jeziorem i polem Ojerzowskie. Zabudowa wsi Pleszów miała charakter zwarty, typu nawisowo - rynkowego. Najstarsze zabudowania placowego centrum osady powstały po południowej stronie traktu sandomierskiego, w rejonie skrzyżowania dzisiejszych ulic Nadbrzezie, Suchy Jar, Cementowej, J. Jezierskiego.