Dzisiejsza data:

Historia

           Na terenie Kujaw odnaleziono ślady osadnictwa z X - XIII wieku. Osada wzmiankowana w źródłach historycznych dopiero w XVIII wieku. Może to oznaczać, że powstała właśnie wtedy, na terenach „wydartych” Wiśle, na skutek zmian jej biegu. Inna hipoteza mówi, iż Kujawy tożsame są z Pleszowskim Brzegiem występującym w źródłach w XV wieku.

           Poważne trudności w odtworzeniu pierwotnej topografii tych rejonów, wiążą się ze zmianami przebiegu koryta Wisły. Pod koniec XVIII wieku osadę nadal nękały wylewy pobliskiej rzeki. Wisła podmywała stale pola orne należące do wsi oraz pobliski las. W 1782 wzniesiono powyżej osady trzy prowizoryczne tamy z chrustu, mające chronić osadę przed wylewami Wisły.

           U schyłku XVIII stulecia wieś liczyła około 300 mieszkańców i blisko 60 domów. Osada podporządkowana była kolejnym właścicielom Pleszowa należała też do tamtejszej parafii. W XIX wieku występuje jako przysiółek Pleszowa. W 1880 przysiółek Kujawy liczył 242 mieszkańców.

           W latach 1949 - 1954 na terenie Kujaw zbudowano stopień wodny „Przewóz” na Wiśle oraz basenowy port rzeczny „Kraków - Kujawy” dla potrzeb obsługi kombinatu metalurgicznego czyli Huty im. Lenina.

           W 1986 podjęto decyzję o budowie na zachodnich obrzeżach dawnej osady, nowoczesnej oczyszczalni ścieków komunalno - bytowych z systemu kanalizacyjnego Nowej Huty. Oczyszczalnia ścieków „Kujawy”, została oddana do użytku w 1999 i jest nadal rozbudowywana.