Dzisiejsza data:

Położenie

           Dawna nadwiślańska osada, położona na terenach bagiennych, często zalewanych przez Wisłę, 13 km na wschód od centrum Krakowa. Zabudowa wsi miała charakter rozproszony, wieloprzysiółkowy. Można wyróżnić trzy miejsca zabudowy: Kępę Kujawską, Kopaniny oraz Koło. Osada graniczyła od północy z Pleszowem od wschodu z Holendrami i Chałupkami, od południa przez Wisłę ze Szczurowem, Brzegami.