Dzisiejsza data:

Zabytki

           W dawnych zabudowaniach dworskich, obecnie mieści się Muzeum Jana Matejki. W latach sześćdziesiątych XX wieku staraniem członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie przeprowadzono prace remontowe dworu.

           W pobliżu wsi w rejonie dzisiejszych ul. Petófiego i Architektów został wzniesiony w 1881-1886 fort „Krzesławice” nr 49, należał on do VI grupy warownej zespołu twierdzy Kraków; miał za zadanie obronę traktu sandomierskiego. Grupa ta obejmowała odcinek pomiędzy doliną Dłubni a brzegiem Wisły. Był to typowy jednowałowy fort artyleryjski. Tutaj w okresie międzywojennym znajdował się maszt radiostacji wojskowej zbierającej materiał do rozszyfrowania słynnej „Enigmy”.

           Przy forcie został wzniesiony pomnik ku czci poległych w okresie okupacji hitlerowskiej. Monument został wzniesiony w 1957, według projektu Władysława Leonowicza, Bolesława Mikołajskiego oraz Tadeusza Ptaszyckiego.

           W sąsiedztwie zespołu dworskiego w Krzesławicach został przeniesiony w latach 1982-1985 z częściową rekonstrukcją drewniany barokowy kościół z Jawornika k/Myślenic pod wezwaniem Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego, pochodzący z XVII wieku.

           W latach 1983-1987 na Wzgórzach Krzesławickich został wybudowany według projektu Witolda Cęckiewicza kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego.