Dzisiejsza data:

Zabytki:

           W Kościelnikach po południowej stronie ul. Dybowskiego znajduje się zespół pałacowo-parkowy, w tym zabytkowy pałac, który powstał w latach 1697-1730 w miejscu dawnego dworu. Obiekt został wzniesiony według projektu Józefa Piola, wykonawcą prac kamieniarskich był Antoni Bay, założenia ogrodowe w stylu włoskim projektował inżynier Soret. Przebudowa dawnego dworu oraz założenie parku dworskiego została przeprowadzona z inicjatywy ówczesnego właściciela wsi Stefana Morsztyna. Kolejna przebudowa pałacu nastąpiła z inicjatywy Wodzickich po 1773 roku. W pracach w 2. połowie XVIII wieku brał udział ceniony architekt Józef Le Brun. W ogrodzie obok pałacu wzniesiono w 1788 pomnik - fontannę w kształcie wazonu na pamiątkę pobytu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Kościelnikach. W latach 1811-1825 wokół pałacu powstał park krajobrazowy, według projektu Theinerta. W obrębie parku znajdują się dwie murowane oficyny dworskie.

           Przy skrzyżowaniu dzisiejszych ul. Dybowskiego i Pysosice znajduje się kościół pod wezwaniem św. Józefa i Brata Alberta wzniesiony według projektu W. Stefańskiego w latach 1985-1988.

           Po obu stronach wejścia znajdują się figury papieża Jana Pawła II oraz Serca Jezusowego.