Dzisiejsza data:

Wadów

Nazwa Wadów, dawniej Vadow, Wadow ma charakter dzierżawczy i wskazuje na pierwotny związek własnościowy osady z osobą zwaną Wad

           Wieś położona 15 km na północny-wschód od centrum Krakowa. Graniczyła od północy z Krzysztoforzycami, od zachodu z Łuczanowicami i Luboczą, od południa z Luboczą, Branicami i od wschodu z Ruszczą. Jej północno - zachodnia granica biegła polami po południowej stronie obecnej ulicy Skoczylasa i zachodniej stronie obecnej ulicy Glinik, północna – obecną granicą administracyjną Krakowa, wschodnia – przecznicą obecnej ulicy Wadowskiej i polami po wschodniej stronie ulicy Glinik, południowa – doliną potoku po zachodniej stronie ulicy Glinik o odgałęzieniem ulicy Wadowskiej, zachodnia – przecznicą ulicy Wadowskiej.

           Zabudowa wsi miała charakter skupiony, pasmowy o typie ulicówki. Najstarsza część zabudowy powstała w dolinie potoku w rejonie dzisiejszych ulic Zagościniec i Jaskrowej.

           Od czasów średniowiecza podlegała parafii pod wezwaniem św. Grzegorza w Ruszczy.

           Po raz pierwszy wzmiankowana w źródłach w 1243 roku. Przez wieki była wsią rycerską, a następnie szlachecką. Warto wspomnieć, iż w 1430 roku możnowładca małopolski Spytek z Melsztyna (zm. 1439) znany przeciwnik biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego sprzedał Wadów Janowi z Tarnowa (zm. 1432/1433), wojewodzie krakowskiemu. W połowie XV wieku w północno-wschodniej części wsi powstał folwark. W drugiej połowie XV w. we wsi wzmiankowano dwór. W XVI wieku należała do Mikołaja Jakubowskiego. W 1783 roku była w posiadaniu Stanisława Gostkowskiego, wojskiego sądeckiego. W 1789 roku we wsi odnotowano 24 domy oraz dwie karczmy, znajdował się tu także dwór. Pod koniec XVIII wieku we wsi mieszkało 160 - 180 osób. W 1870 roku wieś liczyła 213 mieszkańców, posiadłość dworska należała do Pinkasa Atteslandera. W 1890 roku obszar dworski był w posiadaniu Kazimierza i Mariana Morawskich. Posiadłość dworska liczyła 391 morgów ziemi, w tym 360 roli, 17 łąk, 5 ogrodów, 4 pastwisk. Na początku XX wieku obszar dworski należał do rodziny Badenich.

         W 1949 Wadów został częścią miasta Nowa Huta, a następnie, razem z całą Nową Hutą 1 stycznia 1951 włączono go do Krakowa. Od 1991 wieś jest częścią Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Zabytki:

           Zachował się zabytkowy dwór Badenich wraz pozostałością parku krajobrazowego, kamienna figura przydrożna św. Antoniego z Dzieciątkiem z 1780 roku (róg ulic Wadowskiej i Glinik) oraz kamienna kapliczka przedstawiająca Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego (róg ulic Wadowskiej i Za Ogrodem).