Dzisiejsza data:

Manfred Lachs

(21 IV 1914 Stanisławów – 14 I 1993 Haga)

prawnik, dyplomata

syn Józefa

biogram

           Ukończył UJ i tu się doktoryzował. Studiował w Wiedniu i w London School of Economics w Londynie, gdzie zastała go wojna. Uczestniczył w pracach nad trybem ścigania zbrodni wojennych i nad systemem prawnym ONZ.
           Po powrocie do kraju pracował w MSZ, gdzie był dyrektorem Departamentu Prawno - Traktatowego. Reprezentował Polskę na 20 sesjach Zgromadzenia Ogólnego ONZ, trzykrotnie przewodniczył Komitetowi Prawnemu Zgromadzenia Ogólnego oraz był przewodniczącym specjalnej komisji do spraw pokojowego wykorzystania energii jądrowej.
           Został wybrany sędzią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, którą to funkcję pełnił przez wiele kadencji będąc także przewodniczącym Trybunału. Swymi pracami oraz praktyczną działalnością na forum Trybunału zdobył sobie autorytet wybitnego specjalisty prawa międzynarodowego. Był wiceprezydentem Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego i członkiem Rady Konsultacyjnej.
           Został członkiem rzeczywistym PAN-u i innych akademii międzynarodowych. Otrzymał 18 doktoratów honoris causa między innymi uniwersytetów w Algierze, Brukseli, Budapeszcie, Bukareszcie, Halifax, Helsinkach, Londynie, New Delhi, New Yorku, Nicei, Southampton, Sofii, Waszyngtonie.

wybrane publikacje:
1945 - War Crimes Londyn
1958 - Umowy wielostronne Warszawa
1972 - The Law of Outer Space
1986 - Rzecz o nauce prawa międzynarodowego Wrocław ;

kalendarium

1937 - uzyskał stopień doktora praw Uniwersytetu Jagiellońskiego
1949 - 1952 - był profesorem prawa międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Nauk Politycznych
1949, 1951, 1953 - przewodniczył Komitetowi Prawnemu Zgromadzenia Ogólnego
1960 - został członkiem korespondentem PAN
1965 - 1992 - był sędzią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze
1973 - został członkiem rzeczywistym PAN
1975 - został laureatem nagrody ONZ dla wyróżniającego się w świecie prawnika
1988 - Uniwersytet Śląski przyznał mu tytuł doktora honoris causa
1989 IX 29 - na UJ odbyła się uroczystość odnowienia jego doktoratu
1991 - podarował Fundacji „Dom Holenderski” dom w Warszawie, przy ulicy Katowickiej 9