Dzisiejsza data:

Włodzimierz Iljicz Lenin

Włodzimierz Iljicz Uljanow

(22 IV 1870 Symbirsk – 21 I 1924 Gorki koło Moskwy)

teoretyk marksizmu, ideolog komunizmu

biogram

           Rosjanin, twórca partii bolszewickiej, organizator i pierwszy przywódca państwa sowieckiego. W Krakowie przebywał na emigracji, mieszkał między innymi przy ul. Królowej Jadwigi 41 oraz przy ul. Lubomirskiego 43, w sąsiedztwie Schroniska dla Chłopców Fundacji im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego (ul. Rakowicka 27, obecnie Akademia Ekonomiczna); przypuszcza się, że po rewolucji Lenin wykorzystał obserwacje wyniesione z Krakowa w organizowaniu zakładów wychowawczych dla bezdomnych dzieci i sierot.

           W pałacu Mańkowskich utworzono Muzeum Lenina, w którym prezentowano dokumenty i pamiątki związane z życiem i działalnością wodza rewolucji, eksponowano również zbiory o tematyce leninowskiej. Powstał również oddział Muzeum przy ul. Królowej Jadwigi 41, w którym odtworzono wnętrze mieszkania Lenina.

kalendarium

1912 – 1914 – przebywał w Krakowie na emigracji

1912 VI – IX – mieszkał przy ul. Królowej Jadwigi 41

1949 – 1991 – imię Lenina nosiła obecna al. Solidarności

1950 – w pałacu Mańkowskich urządzono Muzeum Lenina

1954 – otwarto ekspozycję Muzeum Lenina

1954 – 1990 – imię Lenina nosił kombinat Huty

1955 – 1956 – w Ogrodzie Strzeleckim znajdowała się rzeźba przedstawiająca Lenina i J. Stalina siedzących na ławce (dar miasta Gorki)

1970 – powstał oddział Muzeum przy ul. Królowej Jadwigi 41

1973 – 1989 – w Alei Róż w Nowej Hucie stał spiżowy pomnik Lenina, autorstwa M. Koniecznego

1991 – usunięto dwie tablice upamiętniające pobyt Lenina w Krakowie (przy ul. Szewskiej i Św. Krzyża), które po zdemontowaniu przetopiono na medaliony z podobizną J. Piłsudskiego

1992 – pomnik Lenina z Alei Róż wykupił szwedzki przemysłowiec B. Erlandsson i umieścił w Muzeum Techniki k. Varnamo

1990 – zlikwidowano Muzeum Lenina