Dzisiejsza data:

Leon XIII

Vincenzo Gioacchino Pecci

(20 III 1810 Carpineto Romano koło Anagni – 20 VII 1903 Watykan)

papież

rodzina

z pochodzenia Włoch

syn Luigiego, zubożałego szlachcica, i Anny Prosperi - Buzi

biogram

           Kształcił się w kolegium jezuickim w Viterbo i Kolegium Rzymskim oraz w rzymskim Dei Nobili Ecclesiasciti, gdzie uzyskał doktorat.
           Odegrał istotną rolę w historii Kościoła przyczyniając się do uznania tomizmu i neoscholastyki za oficjalny system doktrynalny Kościoła. Potępił masonerię, socjalizm, komunizm i nihilizm.
           W kilku encyklikach zmodernizował tradycyjne nauczanie Kościoła na temat państwa, władzy, relacji państwo - Kościół, wolności obywatelskich, roli katolików świeckich w życiu społecznym. Poświęcił jedenaście encyklik Najświętszej Maryi Pannie, dwie odkupicielskiej roli Chrystusa i Eucharystii. W encyklikach "Praeclara gratulationis" i "Satis cognitum" po raz pierwszy w podzielonym Kościele powiedział o braciach odłączonych i zabiegał o zjednoczenie całego Kościoła. Pisał o niesprawiedliwości społecznej.
           Zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.

kalendarium

1837 XII 31 - otrzymał święcenia kapłańskie
1843 - 1846 - był nuncjuszem apostolskim w Belgii
1846 - 1878 - był arcybiskupem Perugii (Umbria)
1878 II 20 - został wybrany papieżem
1878 II 21 - w bulli udzielił dyspensy małżeńskiej dla Jana Zamysłowskiego i Marianny Rykickiej
1888 - udostępnił częściowo dla badań naukowych archiwa watykańskie
1890 VI 23 - mianował Albina Dunajewskiego kardynałem
1891 V 15 - wypowiedzi w encyklice "Rerum novarum" na temat sprawiedliwości społecznej zyskały mu tytuł "papieża robotników"
1892 - mianował pierwszego delegata apostolskiego na Stany Zjednoczone
1894 III 19 - w encyklice "Caritatis", jako jedynym dokumencie papieskim w 123-letniej niewoli Polski pod zaborami, mówił o jednym narodzie polskim choć różniącym się mową i obrządkiem kościelnym
1924 - jego ciało przeniesiono do bazyliki św. Jana na Lateranie

źródła

Leon XIII, Encyklika Rerum novarum, Watykan 1891

Mazur Jan, Od kerygmatu do Ewangelii życia. Dzieje katolickiej myśli społecznej w zarysie, Radom 2003