Dzisiejsza data:

(1811 X 22 Riding koło Sopron – 1886 VII 31 Bayreuth)

najwybitniejszy węgierski kompozytor i pianista