Dzisiejsza data:

Wilhelm Krieg

XIX wiek

starosta, baron

           Będąc starostą zgodził się na zmianę Komitetu Obywatelskiego na Komitet Narodowy, pod warunkiem, że Komitet obradować będzie jawnie i w porozumieniu z rządem, że czuwać będzie nad spokojem i bezpieczeństwem miasta, a nie dozwoli na żadne kluby i deklaracje, mogące spowodować zaburzenia i doprowadzić do niezgody między Polakami a Niemcami. Zastrzegał sobie również, że wszelkie uchwały będą mu natychmiast podawane do wiadomości i że ich ogłoszenie wymagać będzie akceptacji rządu. Nie chciał natomiast aprobować nowych członków Komitetu, wyłonionych z emigracji. Cytat za: Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki, Dzieje Krakowa t. 3, str 187

kalendarium

1848 I 1 – mianowany został starostą, podlegała mu policja

1848 IV 25 – zrzekł się władzy, składając ją w ręce gen. Castiglione