Dzisiejsza data:

Jan Kmita

z Wiśnicza

(około 1330 – 7 XII 1376 Kraków)

szlachcic, starosta krakowski

rodzina

syn Jana

poślubił około 1340 Katarzynę (1320 - 1409)

dzieci: Piotr (1348 – 1409), wojewoda krakowski i sandomierski, żona Hanka

biogram

          Był protoplastą małopolskiej rodziny magnackiej, odgrywającej od XIV do XVI wieku istotną rolę w dziejach Polski. Jako zdolny polityk i organizator otrzymywał ważne i odpowiedzialne stanowiska. Został zabity podczas usiłowania stłumienia rozruchów wywołanych przez krakowskich mieszczan i drobne rycerstwo, skonfliktowanych z węgierskimi wpływowymi osadnikami.

kalendarium

1351 – 1376 – starosta sieradzki

1371 – starosta lwowski

1375 – starosta krakowski

1372 – 1375 – w imieniu Ludwika Węgierskiego sprawował rządy nad ziemiami ruskimi

źródła:

Encyklopedia Powszechna z Ilustracjami Orgelbranda, Tom 8

Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna "Gutenberga" – Tom 7

Franciszek Piekosiński, Pieczęcie Polskie Wieków średnich, Kraków 1899