Dzisiejsza data:

Jan Kanty Krzyżanowski

(około 1763 Kraków – 25 IX 1845 Kraków)

właściciel ogrodu, poseł na Sejm

rodzina

żona Anna
dzieci: trzech synów i dwie córki

biogram

           Był właścicielem ogrodu przy dawniejszej ulicy Podwale, to jest dzisiejszej ulicy Andrzeja Potockiego: od ulicy Lubicz ku ulicy Kopernika.
Ogród Krzyżanowskiego wraz z domem wpółmurowanym oznaczony był L. 189, Gm. VIII (po lewej stronie dzisiejszego pałacu hr. Pusłowskiego).
           A to grunt za furtą Mikołajską naprzeciw murów i wałów miasta obok gościńca publicznego, gdzie poprzednio Wojciech Kozłowski dom i stajnią wybudował, oraz ogród zaplantował - (Księga wykazów Gm. VIII wolnego m. Krakowa z r. 1826).
          O ogrodzie Krzyżanowskiego czytamy w pamiętniku (niewydanym) Heleny z Mieroszewskich Darowskiej, córki senatora Jacka Mieroszewskiego, pisanym w latach 1836 - 1837:
           Gdy nie było plantacyj, a przedmieścia zapełniały małe i ubogie domki, jedyne wyjście na powietrze było do tego ogrodu. W czasie zjazdu świętojańskiego zapełniało go całe towarzystwo, jakby duży salon. Tam układały się interesa, tam często marjaże a przytem bawiono się bardzo dobrze w tem zwartem kole. Były tam kwatery z jarzynami, małe drzewka, ławeczki, altanka, u wejścia kilkanaście drzew większych. Można było dostać mleko i chleb z masłem. Tualety były strojne, bo każdy powozem przyjeżdżał. Tam się robiły kankiety i intryżki, wiem to z opowiadania, bo sama bywałam tylko w ogrodzie na spacer
           Pochowany na cmentarzu Rakowickim.

kalendarium

1796 - nabył ogród na przedmieściu Wesoła, naprzeciwko kościoła św. Krzyża leżący
1811 XI 14 - przez mieszkańców gminy trzeciej miasta Krakowa został wybrany deputowanym do Sejmu Księstwa Warszawskiego
1845 - sprzedał ogród Dobrowolskiemu z Wołynia za kwotę 40 000 zł polskich

źródła:

Adam Chmiel, Opis miasta Krakowa w obrębie okopów w r. 1836, Kraków 1927

Stanisław Estreicher, Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego, Kraków 1909