Dzisiejsza data:

Rudolf Krupiński

(1872 – 1948)

prawnik

rodzina

syn Jana i Marii z domu Zięciak

biogram

           Dyrektor policji w Krakowie, starosta w Tarnowie. Tajnie współpracował ze Związkiem Walki Czynnej. Pod koniec I wojny światowej mianowany przez Polską Komisję Likwidacyjną (PKL) dyrektorem Policji Polskiej w Krakowie.

kalendarium

1903 – rozpoczął pracę w Dyrekcji Policji w Krakowie

1904 VI 1 – jako jeden z trzech komisarzy (Antoni Rączka, Stanisław Styczeń) brał udział w wyjaśnianiu zbrodni popełnionej w kamienicy nr 18 przy pl. Na Grobkach, gdzie służąca Anna Batkówna zabiła swą chlebodawczynię p. Bogucką

1905 - mianowany został komisarzem do spraw politycznych

1917 - został mianowany dyrektorem policji w Krakowie

1917 VIII 2 – wraz z wiceprezydentem Janem Kantym Fedorowiczem znalazł się w Mogile, gdzie doszło do dwóch ogromnych wybuchów w magazynach amunicji

1918 X 30 - uznał władzę zwierzchnią PKL i poinformował ją, że austriackie Armee - Ober - Kommando uznało Komisję za polską władzę Galicji

1926 – 1928 - pełnił obowiązki starosty w Tarnowie

1828 - przeszedł na emeryturę

źródła:

Jan Dąbrowski Dziennik 1914 - 1918 Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977