Dzisiejsza data:

Mieczysław Klimaszewski

(26 VII 1908 Stanisławów – 27 XI 1995 Kraków)

geograf, geomorfolog, profesor UJ

rodzina

urodził się w rodzinie nauczycielskiej

biogram

Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, obronił doktorat, habilitował się i otrzymał tytuł profesora. W międzyczasie pracował jako profesor Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Był dyrektorem Instytutu Geografii UJ, dyrektorem Instytutu Geografii PAN, pełnił obowiązki rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.
           Opracował pierwszy, polski podręcznik geomorfologii (kilkakrotnie wznawiany i uzupełniany), w którym dokonał syntezy geomorfologii jako dyscypliny naukowej. Był znakomitym znawcą geomorfologii gór, prowadził badania z zakresu geomorfologii w Karpatach, Sudetach, Alpach, na Spitsbergenie, w Brazylii, Meksyku, Chinach, Mongolii, Indiach, Nepalu i Egipcie. Był wybitnym specjalistą w zakresie geomorfologii Karpat Polskich, przedstawił geomorfologiczną syntezę Tatr Polskich.
           Opublikował ponad 350 rozpraw, podręczników i monografii z różnych dziedzin geomorfologii. Wiele jego prac ukazało się także w pismach zagranicznych. Opracował oryginalną metodę kartowania geomorfologicznego i hydrograficznego oraz koncepcję wykonywania szczegółowych map, przyjętą przez wiele państw współpracujących w Międzynarodowej Unii Geograficznej. Stworzył znaną na świecie krakowską szkołę geomorfologii.
           Był członkiem wielu zagranicznych towarzystw geograficznych (między innymi Niemieckiej Akademii Przyrodników "Leopoldina", Akademii Saksońskiej, Akademii Fińskiej, Akademii Jugosłowiańskiej, Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk). Został doktorem honoris causa wielu uniwersytetów, między innymi w Jenie, Bratysławie, Saint Andrews, Uppsali, Cambridge, Springs, Kijowie i Katowicach.
           Pochowany na Cmentarzu Rakowickim (kwatera XXXVI, rząd 9, grób 4, grobowiec rodzinny).

wybrane publikacje:
1948 - Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym
1960 - Studia geomorfologiczne w zachodniej części Spitsbergenu
1988 - Rzeźba Tatr Polskich
podręczniki:
1961 - Geomorfologia ogólna
1972 - Geomorfologia Polski Polska Południowa
1978 - Geomorfologia

kalendarium

1927 - rozpoczął studia geografii i geologii na Uniwersytecie Jagiellońskim
1928 - 1939 - był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego
1931 - ukończył studia
1933 - obronił doktorat
1945 - habilitował się
1946 - 1949 - był profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego i kierownikiem Katedry Geografii Fizycznej 1949 - został kierownikiem Katedry Geografii Fizycznej UJ
1952 - 1978 - był dyrektorem Instytutu Geografii UJ
1953 - 1971 oraz 1978 - 1980 - był członkiem Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
1953 - 1956 oraz 1963 - 1964 - był prorektorem UJ
1956 - odznaczony Krzyżem Oficerskim
1957 - otrzymał tytuł profesora zwyczajnego
1960 - został członkiem korespondentem PAN
1960 - 1978 - był redaktorem pisma naukowego "Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego"
1960 - 1968 - był przewodniczącym Podkomisji Kartowania Geomorfologicznego Międzynarodowej Unii Geograficznej
1961 - został członkiem Niemieckiej Akademii Przyrodników "Leopoldina"
1964 - 1972 - pełnił funkcję rektora UJ
1964 - odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą
1965 - 1972 - był bezpartyjnym posłem na Sejm PRL IV i V kadencji
1965 VI - został wybrany na członka Rady Państwa
1965 XII - 1972 III - pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Państwa
1966 - został członkiem Akademii Saksońskiej
1967 - 1972 - był przewodniczącym Rady Naczelnej Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia"
1968 - 1981 - był redaktorem pisma "Folia Geographica"
1970 - został członkiem Akademii Fińskiej
1971 - 1977 - pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
1971 - został członkiem rzeczywistym PAN
1974 - został członkiem Akademii Jugosłowiańskiej
1981 - został przewodniczącym Komitetu Sprowadzenia Prochów Gen. Sikorskiego na Wawel
1981 - został członkiem Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk
1989 - odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski