Dzisiejsza data:

kalendarium

1026 - oddany do klasztoru na naukę

1034–1039 – powstanie ludowe i reakcja pogańska

1038 - na Polskę napadł Brzetysław I - władca Czech
1039 - wrócił do Polski 
1040 lub 1041 - był panem Wielkopolski, Małopolski i ziemi sieradzko-łęczyńskiej
1041 - poślubił Marię Dobroniegę
1041 - na mocy układu w Ratyzbonie Brzetysław zrzekł się wszystkich ziem polskich poza Śląskiem i Łużycami

1044 - prawdopodobnie w tym roku sprowadził benedyktynów do Krakowa, co wiąże się z powstaniem ich opactwa w Tyńcu
1046 - odnowił biskupstwo krakowskie, biskupem został Aron
1046 - Kazimierz wyświęcił własnego biskupa Hieronima dla pozostającego jeszcze pod panowaniem czeskim Wrocławia
1047 - we współdziałaniu z Jarosławem, Kazimierz zaatakował Mazowsze i pokonał Miecława

1048 – odzyskał Pomorze

1050 – fundacja opactwa benedyktynów w Mogile

1051 XI 25 - zawarcie ugody z cesarzem Henrykiem III
1054 V 22 - uzyskał zgodę cesarza na przyłączenie Śląska do Polski za cenę corocznego trybutu na rzecz Czech w wysokości 500 grzywien (około 91 kg) srebra i 30 grzywien złota (ugoda w Kwedlinburgu)
1991 - jego imieniem nazwano ulicę (dawną ulicę Anastazego Kowalczyka) w dzielnicy Prądnik Czerwony, boczną od ulicy Jurka Bitschana