Dzisiejsza data:

biogram
           Po śmierci Mieszka Wielkopolska uległa buntowi ludowemu skierowanemu przeciwko możnowładcom oraz Kościołowi i nastąpił masowy powrót do pogaństwa. Na Mazowszu powstało oddzielne państwo Miecława (Masława). Na Pomorzu władzę przejęła lokalna dynastia.
           Polskę najechał czeski książę Brzetysław I, który złupił Wielkopolskę i zajął Śląsk oraz Małopolskę.

           Jak niezmierna burza szaleje, sroży się, wszystko zwala, tak wsie rzeziami, pożarami [Bratysław] pustoszył, obronne miejsca siłą zdobywał – pisze Kosmas.

           Ze zdewastowanego Gniezna wywiózł relikwie św. Wojciecha, Radzyma Gaudentego i pięciu eremitów, krzyż złoty ofiarowany przez Mieszka I, który ważył trzy razy tyle co Mieszko, złote tablice wysadzane klejnotami i wiele innych kosztowności. Ponadto Czesi zburzyli budowle sakralne w Poznaniu, zrujnowano również zamek oraz kościół na wyspie Jeziora Lednickiego w Wielkopolsce. Przesiedlono także do Czech rzemieślników z Giecza. Zabrano także Polsce Śląsk.
           Kazimierz, przebywający dotychczas na Węgrzech, udał się do Niemiec, gdzie Henryk III udzielił mu militarnego (hufiec około 500 ciężkozbrojnych rycerzy niemieckich) i finansowego wsparcia. Cesarz obawiał się bowiem zbytniego wzmocnienia Brzetysława czeskiego. Pomoc okazał również książę ruski Jarosław Mądry, którego siostrę Marię Dobroniegę Kazimierz pojął za żonę. Sojusz został potwierdzony również małżeństwem jego siostry Gertrudy z synem Jarosława, Izjasławem.
           Kazimierz zajął Wielkopolskę i dawną ziemię Wiślan wraz z Krakowem. Niezniszczony Kraków stał się główną siedzibą polskiego księcia 
i zaczął pełnić rolę najważniejszej siedziby królewskiej. Wobec zniszczenia Gniezna Kraków stał się również tymczasową siedzibą biskupa Aarona i polskiej prowincji kościelnej.
           Udało mu się przywrócić potęgę państwa rozdartego po śmierci Mieszka II. Płacił trybut, nie odzyskał korony królewskiej, lecz uratował kraj od rozpadu, umocnił go wewnętrznie odbudowując administrację kościelną, zreformował politykę monetarną i zreorganizował siłę zbrojną państwa, rezygnując z drużyny na rzecz obowiązku służby wojskowej rycerstwa z tytułu posiadanej ziemi.
           Starania o odbudowę kraju z kryzysu sprawiły, iż Kazimierz został obdarzony przydomkiem Odnowiciela.
           Pochowany został prawdopodobnie w katedrze w Poznaniu (według niektórych badaczy w Krakowie).