Dzisiejsza data:

rodzina

syn Mieszka II i Rychezy

brat Bolesława Zapomnianego?, Gertrudy, żony Izjasława i siostry nieznanej z imienia, żony króla Węgier Beli I

Kazimierz Odnowiciel                Kazimierz Odnowiciel

Kazimierz Odnowiciel

(panował 1034 i około 1040-19 III 1058)

Chyba ty królu, Odnowicielem
Od twego ludu nazwany,
Chyba ty będziesz pocieszycielem,
I krwawe zgoisz nam rany!
Jakoż pod sterem króla Kaźmierza,
Ojczysta krzepi się nawa:
Wnet on Prusaków najazd uśmierza,
I tłumi bunty Masława.

                                          Władysław Bełza „Dawni królowie tej ziemi”

poślubił:

- Dobroniega Maria, córka Włodzimierza I Wielkiego, wielkiego księcia kijowskiego
dzieci:
Bolesław Szczodry, król polski (1039-1081)
Włodzisław I Herman, książę polski, (1040 – 4 VI 1102)
Świętosława (Swatawa), (między 1041 a 1044 albo między 1046 a 1048 – 1 IX 1126), poślubiona z końcem 1062 Wratysław II, książę i król czeski (koronowany w 1085 rok) 
Mieszko, (16 IV 1045 – 6 XII 1065)
Otton, (między 1046 a 1048–1048)