Dzisiejsza data:

Jan Nepomucen Kamiński

(27 X 1777 Kutkorz, pow. złoczowski – 5 I 1855 Lwów)

aktor, pisarz i tłumacz, twórca teatru polskiego we Lwowie

biogram

           W ciągu 33 lat swojej działalności wystawił 750 tytułów. Jego dzieło nie ma sobie równego w historii teatru na świecie. Autor około 80 sztuk (głównie przekłady i przeróbki), między innymi Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale, autor zbiorów poezji, prac językoznawczych.

Znane cytaty:

A kto nie wypije
Tego we dwa kije...

Polak nie sługa, nie zna со to pany,
Nie da się okuć przemocą w kajdany,
Wolnością żyje do wolności wzdycha,
Bez niej jak kwiatek bez wody usycha.

 Polskie wydało go plemię,
Wstrzymał słońce, ruszył ziemię!

Pochowany na cmentarzu Łyczakowskim.
Na pomniku nagrobnym w stulecie urodzin wyryto czterowiersz jego autorstwa:
Nie przestańcie wy uczeni
Siać ziarna mądrości,
Choć się teraz nie rozpleni,
Wzejdzie w potomności.

kalendarium

1809 - 1842 - dyrektor i antreprener stałego, polskiego teatru we Lwowie
1820 VIII 13 - 1820 X 28 - jego zespół występował w Krakowie dając bogaty zestaw przedstawień: 16 komedii, 16 oper, 5 dramatów, 4 komedioopery, 2 tragedie i 1 scenę liryczną.
1827 - 1848 - redaktor "Gazety Lwowskiej" i "Rozmaitości"

czytaj więcej ...