Dzisiejsza data:

Antoni Onufry Jan Kostecki

(? - 1858 Kraków)

intendent policji Wolnego Miasta Krakowa

syn Grzegorza, regensa w kancelarii Andrzeja Zamoyskiego, i Wiktorii Usińskiej

brat Aleksandra Józefa i Tekli

poślubił Karolinę Schniban (Schiebern?)

           W lipcu 1820 roku policja zatrzymała na przesłuchanie, bez wiedzy władz szkolnych, ucznia szkół średnich, niejakiego Wądrzyńskiego, posądzonego o kradzież.

           Ten postępek nielubianego intendenta policji Antoniego Kosteckiego rozpętał burzę. Studenci upomnieli się o krzywdę kolegi, a gdy nie otrzymali satysfakcji, dali wyraz swojemu niezadowoleniu, wybijając szyby w domu Kosteckiego i rozwalając parkan. Komitet Akademicki ukarał wprawdzie winnych, ale niezbyt surowo, i nie zdołał przeszkodzić dalszym objawom niesubordynacji i wzburzenia. (…) W rezultacie incydenty o niewielkim lokalnym zasięgu zostały celowo rozdmuchane, aby wytoczyć ciężką machinę oskarżeń przeciw Uniwersytetowi.

                            Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki, Dzieje Krakowa, tom 3

1781 VI 27 – został ochrzczony w Kolegiacie Zamojskiej, chrzestnymi byli Kajetan Babecki, podczaszy zakroczymski z żoną Eufrozyną i Ignacy Bojakowski, dyrektor powiatu zamojskiego z żoną Magdaleną

1820 VII 25 - zatrzymanie przez policję jednego z uczniów szkół średnich początkiem rozruchów studenckich skierowanych przeciw intendentowi policji Antoniemu Kosteckiemu

1820 VII 27 - doszło do rozruchów studenckich skierowanych przeciw niemu w związku z bezprawnym zatrzymaniem przez policję jednego ze studentów

1822 – należał do loży wolnomularskiej „Przesąd Zwyciężony” w Krakowie

1845 – adoptował urzędowo Antoniego Karola Jana, nieślubnego syna swojej siostry Tekli i Józefa Bubnowskiego, byłego majora Wojsk Polskich