Dzisiejsza data:

Stefan Korboński

Nowak, Zieliński

(2 III 1901 Praszka, powiat wieluński – 23 IV 1989 Waszyngton)

polityk ruchu ludowego, prawnik, publicysta, działacz Polskiego Państwa Podziemnego

rodzina

syn Stefana, sekretarza sądu, i Władysławy z Kernerów (von Körner)

biogram

           Członek POW, jako ochotnik walczył w czasie wojny polsko - bolszewickiej i w III powstaniu śląskim. Działacz PSL - Wyzwolenie, a następnie Stronnictwa Ludowego.
           W czasie II wojny światowej był członkiem konspiracyjnego SL - Roch, następnie stał na czele Kierownictwa Walki Cywilnej przy Delegaturze Rządu na Kraj, później mianowany szefem Oporu Społecznego w Kierownictwie Walki Podziemnej. Wraz z żoną Zofią kierowali radiostacją, która z terenu okupowanego kraju codziennie przekazywała do Londynu bieżące informacje, które następnie były retransmitowane do Polski przez rozgłośnię "Świt". Rozgłośnia ta, umiejscowiona w Anglii sprawiała wrażenie rozgłośni fonicznej, nadającej z terenu kraju (dzięki szybkiemu serwisowi Korbońskich).
           Po wybuchu powstania warszawskiego został dyrektorem Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na Kraj. Po aresztowaniu J. S. Jankowskiego przez NKWD objął funkcję Delegata Rządu RP na Kraj i sprawował ją do aresztowania przez NKWD.
           Z więzienia został zwolniony po utworzeniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. Po uwolnieniu powrócił do praktyki adwokackiej i działalności w ruchu ludowym, został członkiem władz naczelnych PSL. Wraz z S. Mikołajczykiem potajemnie wyemigrował z Polski do USA. Tam przewodniczył Polskiej Radzie Politycznej i Polskiej Radzie Jedności, był członkiem Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce oraz Międzynarodowego PEN Clubu na Uchodźstwie.
           Autor licznych prac dokumentalnych i historycznych w języku polskim i angielskim.

prace dokumentalno - wspomnieniowe:
1954 - W imieniu Rzeczypospolitej
1956 - W imieniu Kremla
1963 - W imieniu Polski Walczącej
1975 - Polskie Państwo Podziemne - przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945
1983 - Za murami Kremla - opowieść fantastyczna
1986 - Polonia Restituta - wspomnienia z dwudziestolecia niepodległości 1918-1939
1987 - Bohaterowie Państwa Podziemnego - jak ich znałem
1989 - The Jews And The Poles In World War II ;

kalendarium

1910 - zamieszkał w Częstochowie
1917 - wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej
1921 - jako ochotnik walczył w III powstaniu śląskim
1925 - ukończył prawo na UAM
1930 - rozpoczął pracę w Warszawie jako adwokat
1931 - związał się ze Stronnictwem Ludowym, został prezesem Zarządu Wojewódzkiego w Białymstoku
1939 IX - został internowany przez władze sowieckie, zbiegł i wrócił do Warszawy
1940 - był członkiem Politycznego Komitetu Porozumiewawczego
1941 IV - objął funkcję szefa Kierownictwa Walki Cywilnej
1943 - został szefem Oporu Społecznego w Kierownictwie Walki Podziemnej
1945 III 27 - 1945 VI 28 - Delegat Rządu na Kraj
1945 VI 29 - w Krakowie został aresztowany przez NKWD
1947 - z listy PSL został wybrany do Sejmu Ustawodawczego
1958 - 1959, 1966 - 1967 i 1971 - 1983 - pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Głównego Assembly of Captive European Nations (ACEN)
1973 - otrzymał nagrodę Fundacji Alfreda Jurzykowskiego za swoją działalność literacką
1980 - Instytut Yad Vashem przyznał mu medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w uznaniu zasług dla ratowania Żydów podczas okupacji
1995 - został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego

źródła

Nota biograficzna na stronie IPN