Dzisiejsza data:

Klemens VI

Pierre Roger

(1291 Maumont, Francja – 6 XII 1352 Awinion

trzeci papież "niewoli awiniońskiej"

Zanim został papieżem był kanclerzem króla Francji Filipa VI i arcybiskupem Rouen.
W sporze polsko - krzyżackim poparł stronę zakonu krzyżackiego nie zatwierdzając pokoju kaliskiego, poparł natomiast ekspansję Kazimierza III Wielkiego na wschód, przeznaczając na ten cel papieskie dziesięciny uzyskane od duchowieństwa w Polsce.

1342 V 7 - na konklawe został wybrany papieżem
1352 V 15 - wydał bullę wzywającą Polskę, Czechy i Węgry do krucjaty przeciwko Tatarom
1348 VI 13 - powołał na biskupstwo krakowskie dziekana Bodzantę