Dzisiejsza data:

kalendarium

1926 - ukończył gimnazjum w Wadowicach
1926 - 1931 - studiował polonistykę na UJ
1931 - prowadził teatr w Wadowicach
1933 - otrzymał dyplom nauczyciela szkół średnich
1936 - uzyskał doktorat z dziedziny teatrologii
1936 - zamieszkał w Sosnowcu
1937 - odbył podróż teatralną do Salzburga, gdzie oglądał między innymi "Fausta" w inscenizacji M. Reinhardta
1941 VII - wraz z żoną przeniósł się, w obawie przed represjami ze strony okupanta, do Krakowa, gdzie przyjaciele załatwili mu pracę konduktora tramwajowego
1942 X - rozpoczął pracę jako urzędnik
1945 I - VI - pełnił funkcję wojewódzkiego referenta teatralnego w MKiS, wszedł także do zespołu redakcyjnego "Teatru"
1949 - rozpoczął wykłady zasad recytacji w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie
1950 - 1953 - uczył zasad recytacji w krakowskiej szkole teatralnej
1953 - komunistyczne władze zamykają Teatr Rapsodyczny po raz pierwszy
1954 - 1957 - współpracował jako scenarzysta i reżyser z Zespołem Pieśni i Tańca "Krakowiacy" (zrealizował dziewięć widowisk, między innymi "Na krakowskim rynku" i "Pieśń o Nowej Hucie")
1955 - pracował w dziale literackim rozgłośni Polskiego Radia w Krakowie
1955 - 1957 - pracował w krakowskiej PWST na stanowisku zastępcy profesora
1957 - na fali „odwilży” reaktywowany zostaje Teatr Rapsodyczny
1957 - 1962 - przewodniczył jury Ogólnopolskich Konkursów Recytatorskich
1959 - 1962 - prowadził zajęcia z teatrologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej
1960 - otrzymał Złoty Krzyż Zasługi
1961 - otrzymał nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka za twórczy wkład w polską kulturę teatralną
1962 - otrzymał uprawnienia reżysera
1962 - odbył podróż teatralną do Rzymu i Paryża
1965 - otrzymał Złotą Odznakę "Za zasługi dla Krakowa"
1965 - odbył podróż teatralną do Weimaru i Drezna
1967 - został odwołany ze stanowiska dyrektora krakowskiej sceny i powrócił do nauczania
1967 - 1977 - wykładał retorykę, fonetykę i zasady wymowy w krakowskim Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym i Wyższym Seminarium OO. Franciszkanów

źródła

Słownik Biograficzny teatru Polskiego 1900-1980 t. 2, PWN Warszawa 1994