Dzisiejsza data:

kalendarium

1755–1760 – uczył się w szkole pijarów w Lubieszowie

1765 IX 20 – 1769 – studiował w Szkole Rycerskiej w Warszawie
1769-1774 - w Paryżu uzupełniał studia w zakresie inżynierii wojskowej, uzyskał stopień kapitana

1774 – latem powrócił do Polski

1775 X 20 – po raz pierwszy przyjechał do Krakowa jako kapitan Szkoły Rycerskiej, po przenocowaniu w kamienicy Liszkowskiej „Pod Orłem” w Rynku Głównym 45, wyjechał 21 do Drezna

1775 – wyjechał do Ameryki Północnej
1776-1783 - został pułkownikiem, walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych

1777 – odznaczył się przy oblężeniu Saratogi
1778-1780 – kierował budową twierdzy West Point
1783 – otrzymał awans na generała brygady
1784 - powrócił do Polski, osiadł w swoim majątku Siechnowicze
1789 - nominacja na generała armii koronnej 

1791 VII 11 – przebywał w Chełmie
1792 – walczył w obronie Konstytucji 3 Maja w armii koronnej w wojnie polsko – rosyjskiej

1792 XII 13 – przybył do Krakowa po raz drugi pod nazwiskiem Tadeusza Biedy, mieszkał w zajeździe „Pod Opatrznością” w Rynku Głównym 47, spotkał się wtedy między innymi z generałem Wodzickim

1793 IX 10 – przybył do Krakowa pod nazwiskiem Milewski i zatrzymał się w Podgórzu, w gospodzie Majewskiego
1793 IX 11 – odbył naradę w Podgórzu z przedstawicielami konspiracji
1793 IX 15 - spotkanie pod Tyńcem z generałem Józefem Wodzickim, dowódcą dywizji małopolskiej

1794 III 23 – przybył do Krakowa, noc spędził w pałacyku Wodzickich na Piasku (dziś już nie istniejący)
1794 III 24 - przysięga na Rynku Głównym
1794 IV 1 - przemarsz z wojskiem przez Mogiłę, Pleszów i Wadów do Luborzycy, gdzie nastąpiła koncentracja oddziałów
1794 IV 4 - bitwa pod Racławicami

1794 IV 8 – na jeden dzień przybył do Krakowa gdzie przyjęty był z powszechnym wielkim entuzjazmem
1794 V 7 – ogłosił uniwersał połaniecki
1794 VI 6 - klęska pod Szczekocinami z rąk wojsk generała Denisowa
1794 VII 27 – IX 6 - obrona Warszawy
1794 X 10 – klęska w bitwie pod Maciejowicami
1795 - osadzenie w twierdzy Pietropawłowskiej
1796 - uwolnienie przez cara Pawła I
1817 - zwolnił z poddaństwa i uwłaszczył chłopów siechnowickich
1818 VI 23 - złożenie zabalsamowanych zwłok w krypcie św. Leonarda na Wawelu
1820-1823 - usypanie kopca w Krakowie

1909 – Kraków utrwalił jego imię w nazwie ulicy w VII dzielnicy Zwierzyniec biegnącej od al. Zygmunta Krasińskiego do brzegów Rudawy
1921 - ustawienie na jednym z bastionów wawelskich pomnika konnego, odlanego według wcześniejszego (1899 roku) projektu lwowskiego rzeźbiarza Leonarda Marconiego