Dzisiejsza data:

źródła

Duczmal Małgorzata, Jagiellonowie, Kraków, 1996;

Bogucka Maria, Kazimierz Jagiellończyk, Książka i Wiedza, Warszawa 1970;

Wiszewski Przemysław, Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003