Dzisiejsza data:

kalendarium

1202 - otrzymał dzielnicę mazowiecko – kujawską

1226 – sprowadził rycerzy zakonu krzyżackiego do Polski i osadził ich na ziemi chełmińskiej

1226 – Herman von Salza otrzymał od cesarza Fryderyka II specjalną bullę

1228 – rozbił pod Skałą i Międzyborzem wyprawę Henryka Brodatego na Małopolskę

1229 – książę sieradzki i łęczycki

1229 – 1232 – używał tytułu księcia krakowskiego (pretensji do tytułu zrzekł się więziony przez niego Henryk)

1238 – bezskutecznie oblegał Skałę, nie zdołał też zdobyć Krakowa

1241 IV 9 – śmierć Henryka Pobożnego w bitwie pod Legnicą

1241 VII 10 – po klęsce legnickiej zajął Wawel

1241 – 1243 – jego rządy w Krakowie

1243 - bunt możnowładców krakowskich

1243 – klęska Konrada w bitwie pod Suchodołem

1244 - zajął przejściowo Kielce

1246 – zajął grody w Piekarach i Lelowie