Dzisiejsza data:

(około 1211 – 14 grudnia 1267 Włocławek)

książę kujawski i łęczycki

rodzina

z dynastii Piastów

syn Konrada I Mazowieckiego i Agafii, córki Świętosława Andrzeja (zmarł po 31 sierpnia 1247), księcia nowogrodzko - siewierskiego i przemyskiego
poślubił:
(1) - Jadwiga (zmarła 8 stycznia przed 1235), według przypuszczeń niektórych historyków córka księcia wielkopolskiego Władysława Odonica;
(2) - 1239 Konstancja (zmarła 1257 II 21), córka Henryka II Pobożnego, księcia wrocławskiego, w posagu otrzymał kasztelanię ladzką, która następnie stała się przyczyną długotrwałego konfliktu z księciem wielkopolskim;
dzieci:
            1. Leszko Czarny (między 1240 a 1242 – 30 IX 1288), książę łęczycki, sieradzki, krakowski i sandomierski
            2. Siemomysł (między 1241 a 1245 - między 29 października a 24 grudnia 1287), książę kujawski, poślubił: około 29 lutego 1268 Salomea (zmarła 3 października między 1312 a 1314), córka Sambora II, księcia wschodnio - pomorskiego
            3. Adelajda (przed 7 kwietnia 1249 - 1291 XII 8), po 1278 mniszka w klasztorze dominikańskim św. Jakuba w Sandomierzu
(3) - około połowy 1257 Eufrozyna (zmarła 4 listopada po 1291), córka Kazimierza I, księcia opolskiego i raciborskiego (zamężna później za Mszczujem II, księciem Pomorza Wschodniego, rozwiedziona z nim w maju 1288), w posagu żony otrzymał wówczas część Wielkopolski - tzw. ziemię rudzką. Z powodu jednak szybkiej akcji księcia Przemysła I posiadłości tej nie zdołał objąć

dzieci
            4. Władysław (Włodzisław) I Łokietek (między 3 marca 1260 a 19 stycznia 1261 - 1333 III 2), książę łęczycki, kujawski, sieradzki i krakowski
            5. Kazimierz II (1261 lub 1262 – 10 VI 1294), książę kujawski i łęczycki
            6. Ziemowit (Siemowit) (między 1262 a 1267 - prawdopodobnie 1312), książę dobrzyński, poślubił: przed 1301 Anastazja, (zmarła 12 III 1335), córka Lwa I, księcia halickiego i włodzimierskiego, dzieci: Leszko (przed 1302 - przed 10 lipca 1316), Władysław (przed 1303 - po 15 lipca 1352), książę dobrzyński i łęczycki, poślubił Annę (zmarła po 13 lipca 1343), Kazimierz IV (przed 1304 - przed 10 lipca 1316), książę dobrzyński, Bolesław (przed 1305 - między 20 marca 1326 a 12 marca 1329), książę dobrzyński i łęczycki
            7. Eufenia (około 1265 – 18 III 1308), poślubiła: przed 1300 Jerzy I (24 kwietnia między 1251 a 1259 - 1308 IV 24), książę halicki i włodzimierski (żonaty przedtem z N.N., córką Jarosława, księcia twerskiego)

biogram

Pochowany został w katedrze włocławskiej.

źródła

Balzer Oswald, Genealogia Piastów, Kraków, 2005;

Jasiński Kazimierz, Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich, Poznań-Wrocław 2001